DateTime::Locale::gu_IN

NAME

DateTime::Locale::gu_IN − Locale data examples for the Gujarati India (gu−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Gujarati India locale.

Days
Wide (format)

સà«àª®àªµàª¾àª°
મàªàªàª³àªµàª¾àª°
બà«àª§àªµàª¾àª°
àªà«àª°à«àªµàª¾àª°
શà«àªà«àª°àªµàª¾àª°
શનિવાર
રવિવાર

Abbreviated (format)

સà«àª®
મàªàªàª³
બà«àª§
àªà«àª°à«
શà«àªà«àª°
શનિ
રવિ

Narrow (format)

સà«
મàª
બà«
àªà«
શà«
શ
ર

Wide (stand-alone)

સà«àª®àªµàª¾àª°
મàªàªàª³àªµàª¾àª°
બà«àª§àªµàª¾àª°
àªà«àª°à«àªµàª¾àª°
શà«àªà«àª°àªµàª¾àª°
શનિવાર
રવિવાર

Abbreviated (stand-alone)

સà«àª®
મàªàªàª³
બà«àª§
àªà«àª°à«
શà«àªà«àª°
શનિ
રવિ

Narrow (stand-alone)

સà«
મàª
બà«
àªà«
શà«
શ
ર

Months
Wide (format)

àªàª¾àª¨à«àª¯à«àªàª°à«
ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«
મારà«àª
àªàªªà«àª°àª¿àª²
મà«
àªà«àª¨
àªà«àª²àª¾àª
àªàªàª¸à«àª
સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°
àªàªà«àªà«àª¬àª°
નવà«àª®à«àª¬àª°
ડિસà«àª®à«àª¬àª°

Abbreviated (format)

àªàª¾àª¨à«àª¯à«
ફà«àª¬à«àª°à«
મારà«àª
àªàªªà«àª°àª¿àª²
મà«
àªà«àª¨
àªà«àª²àª¾àª
àªàªàª¸à«àª
સપà«àªà«
àªàªà«àªà«
નવà«
ડિસà«

Narrow (format)

àªàª¾
ફà«
મા
àª
મà«
àªà«
àªà«
àª
સ
àª
ન
ડિ

Wide (stand-alone)

àªàª¾àª¨à«àª¯à«àªàª°à«
ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«
મારà«àª
àªàªªà«àª°àª¿àª²
મà«
àªà«àª¨
àªà«àª²àª¾àª
àªàªàª¸à«àª
સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°
àªàªà«àªà«àª¬àª°
નવà«àª®à«àª¬àª°
ડિસà«àª®à«àª¬àª°

Abbreviated (stand-alone)

àªàª¾àª¨à«àª¯à«
ફà«àª¬à«àª°à«
મારà«àª
àªàªªà«àª°àª¿àª²
મà«
àªà«àª¨
àªà«àª²àª¾àª
àªàªàª¸à«àª
સપà«àªà«
àªàªà«àªà«
નવà«
ડિસà«

Narrow (stand-alone)

àªàª¾
ફà«
મા
àª
મà«
àªà«
àªà«
àª
સ
àª
ન
ડિ

Quarters
Wide (format)

1લૠતà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
2àªà« તà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
3àªà« તà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
4થૠતà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸

Abbreviated (format)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1લૠતà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
2àªà« તà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
3àªà« તà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
4થૠતà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸

Abbreviated (stand-alone)

Q1
Q2
Q3
Q4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

àªàª¸àªµà«àª¸àª¨ પà«àª°à«àªµà«
àªàª¸àªµà«àª¸àª¨

Abbreviated (format)

àª.સ.પà«àª°à«àªµà«
àª.સ.

Narrow (format)

ઠસ પà«
àªàª¸

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³àªµàª¾àª°, 5 ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«, 2008
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°àªµàª¾àª°, 22 ડિસà«àª®à«àª¬àª°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = શનિવાર, 15 સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«àª®à«àª¬àª°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 06:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 AM UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 06:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 AM UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 06:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 06:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 AM

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³àªµàª¾àª°, 5 ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«, 2008 ઠ06:30:30 PM UTC વાàªà«àª¯à«
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°àªµàª¾àª°, 22 ડિસà«àª®à«àª¬àª°, 1995 ઠ09:05:02 AM UTC વાàªà«àª¯à«
−0010−09−15T04:44:23 = શનિવાર, 15 સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°, −10 ઠ04:44:23 AM UTC વાàªà«àª¯à«

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«, 2008 ઠ06:30:30 PM UTC વાàªà«àª¯à«
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«àª®à«àª¬àª°, 1995 ઠ09:05:02 AM UTC વાàªà«àª¯à«
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°, −10 ઠ04:44:23 AM UTC વાàªà«àª¯à«

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«, 2008 06:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«, 1995 09:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«, −10 04:44:23 AM

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08 06:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95 09:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44 AM

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 5
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 22
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 4:44 AM

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³ 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª° 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ 4:44:23 AM

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = àª.સ. 2008
1995−12−22T09:05:02 = àª.સ. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = àª.સ.પà«àª°à«àªµà« −10

GyMMM ( MMM, G y)

2008−02−05T18:30:30 = ફà«àª¬à«àª°à«, àª.સ. 2008
1995−12−22T09:05:02 = ડિસà«, àª.સ. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = સપà«àªà«, àª.સ.પà«àª°à«àªµà« −10

GyMMMEd (E, d MMM, G y)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³, 5 ફà«àª¬à«àª°à«, àª.સ. 2008
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°, 22 ડિસà«, àª.સ. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ, 15 સપà«àªà«, àª.સ.પà«àª°à«àªµà« −10

GyMMMd (d MMM, G y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«, àª.સ. 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«, àª.સ. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«, àª.સ.પà«àª°à«àªµà« −10

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³, 5/2
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°, 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ, 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = ફà«àª¬à«àª°à«
1995−12−22T09:05:02 = ડિસà«
−0010−09−15T04:44:23 = સપà«àªà«

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³, 5 ફà«àª¬à«àª°à«
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°, 22 ડિસà«
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ, 15 સપà«àªà«

MMMMW-count-one ( MMM ના W àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾)

2008−02−05T18:30:30 = ફà«àª¬à«àª°à« ના 1 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
1995−12−22T09:05:02 = ડિસૠના 3 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
−0010−09−15T04:44:23 = સપà«àªà« ના 2 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾

MMMMW-count-other ( MMM ના W àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾)

2008−02−05T18:30:30 = ફà«àª¬à«àª°à« ના 1 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
1995−12−22T09:05:02 = ડિસૠના 3 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
−0010−09−15T04:44:23 = સપà«àªà« ના 2 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à«
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«àª®à«àª¬àª°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«àª®à«àª¬àª°

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«

MMdd (dd-MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02
1995−12−22T09:05:02 = 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4 AM

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 AM UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 PM UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 AM UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 AM UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³, 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°, 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ, 15/9/−10

yMM (MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = 02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09−−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ફà«àª¬à«àª°à« 2008
1995−12−22T09:05:02 = ડિસૠ1995
−0010−09−15T04:44:23 = સપà«àªà« −10

yMMMEd (E, d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = મàªàªàª³, 5 ફà«àª¬à«àª°à«, 2008
1995−12−22T09:05:02 = શà«àªà«àª°, 22 ડિસà«, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = શનિ, 15 સપà«àªà«, −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ફà«àª¬à«àª°à«àªàª°à« 2008
1995−12−22T09:05:02 = ડિસà«àª®à«àª¬àª° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = સપà«àªà«àª®à«àª¬àª° −10

yMMMd (d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 ફà«àª¬à«àª°à«, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 ડિસà«, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 સપà«àªà«, −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 Q1
1995−12−22T09:05:02 = 1995 Q4
−0010−09−15T04:44:23 = −10 Q3

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 1લૠતà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
1995−12−22T09:05:02 = 1995 4થૠતà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸
−0010−09−15T04:44:23 = −10 3àªà« તà«àª°àª¿àª®àª¾àª¸

yw-count-one (Y ના w àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ના 6 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ના 51 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ના 37 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾

yw-count-other (Y ના w àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 ના 6 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
1995−12−22T09:05:02 = 1995 ના 51 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾
−0010−09−15T04:44:23 = −10 ના 37 àªàª àªµàª¾àª¡àª¿àª¯àª¾

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (રવિવાર)

SUPPORT

See DateTime::Locale.