DateTime::Locale::hi

NAME

DateTime::Locale::hi − Locale data examples for the Hindi (hi) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Hindi locale.

Days
Wide (format)

सà¥à¤®à¤µà¤¾à¤°
मà¤à¤à¤²à¤µà¤¾à¤°
बà¥à¤§à¤µà¤¾à¤°
à¤à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°
शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°
शनिवार
रविवार

Abbreviated (format)

सà¥à¤®
मà¤à¤à¤²
बà¥à¤§
à¤à¥à¤°à¥
शà¥à¤à¥à¤°
शनि
रवि

Narrow (format)

सà¥
मà¤
बà¥
à¤à¥
शà¥
श
र

Wide (stand-alone)

सà¥à¤®à¤µà¤¾à¤°
मà¤à¤à¤²à¤µà¤¾à¤°
बà¥à¤§à¤µà¤¾à¤°
à¤à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°
शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°
शनिवार
रविवार

Abbreviated (stand-alone)

सà¥à¤®
मà¤à¤à¤²
बà¥à¤§
à¤à¥à¤°à¥
शà¥à¤à¥à¤°
शनि
रवि

Narrow (stand-alone)

सà¥
मà¤
बà¥
à¤à¥
शà¥
श
र

Months
Wide (format)

à¤à¤¨à¤µà¤°à¥
फ़रवरà¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤²
मà¤
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤¤
सितà¤à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤¤à¥à¤¬à¤°
नवà¤à¤¬à¤°
दिसà¤à¤¬à¤°

Abbreviated (format)

à¤à¤¨à¥°
फ़र॰
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤²
मà¤
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¥°
à¤à¤à¥°
सित॰
à¤à¤à¥à¤¤à¥à¥°
नव॰
दिस॰

Narrow (format)

à¤
फ़
मा
à¤
म
à¤à¥
à¤à¥
à¤
सि
à¤
न
दि

Wide (stand-alone)

à¤à¤¨à¤µà¤°à¥
फ़रवरà¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤²
मà¤
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤¤
सितà¤à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤¤à¥à¤¬à¤°
नवà¤à¤¬à¤°
दिसà¤à¤¬à¤°

Abbreviated (stand-alone)

à¤à¤¨à¥°
फ़र॰
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¥à¤²
मà¤
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¥°
à¤à¤à¥°
सित॰
à¤à¤à¥à¤¤à¥à¥°
नव॰
दिस॰

Narrow (stand-alone)

à¤
फ़
मा
à¤
म
à¤à¥
à¤à¥
à¤
सि
à¤
न
दि

Quarters
Wide (format)

पहलॠतिमाहà¥
दà¥à¤¸à¤°à¥ तिमाहà¥
तà¥à¤¸à¤°à¥ तिमाहà¥
à¤à¥à¤¥à¥ तिमाहà¥

Abbreviated (format)

ति1
ति2
ति3
ति4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

पहलॠतिमाहà¥
दà¥à¤¸à¤°à¥ तिमाहà¥
तà¥à¤¸à¤°à¥ तिमाहà¥
à¤à¥à¤¥à¥ तिमाहà¥

Abbreviated (stand-alone)

ति1
ति2
ति3
ति4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ
à¤à¤¸à¤µà¥ सन

Abbreviated (format)

à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ
à¤à¤¸à¥à¤µà¥

Narrow (format)

à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ
à¤à¤¸à¥à¤µà¥

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤²à¤µà¤¾à¤°, 5 फ़रवरॠ2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°, 22 दिसà¤à¤¬à¤° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनिवार, 15 सितà¤à¤¬à¤° −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़रवरॠ2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिसà¤à¤¬à¤° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सितà¤à¤¬à¤° −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सित॰ −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤²à¤µà¤¾à¤°, 5 फ़रवरॠ2008 à¤à¥ 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°, 22 दिसà¤à¤¬à¤° 1995 à¤à¥ 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = शनिवार, 15 सितà¤à¤¬à¤° −10 à¤à¥ 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़रवरॠ2008 à¤à¥ 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिसà¤à¤¬à¤° 1995 à¤à¥ 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सितà¤à¤¬à¤° −10 à¤à¥ 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008, 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995, 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सित॰ −10, 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08, 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95, 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10, 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Available Formats
Bh (B h)

2008−02−05T18:30:30 = B 6
1995−12−22T09:05:02 = B 9
−0010−09−15T04:44:23 = B 4

Bhm (B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44

Bhms (B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = शनि

EBhm (E B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = शनि B 4:44

EBhms (E B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = शनि B 4:44:23

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 18:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 04:44:23

Ed (E d)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 5
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 15

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤² 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¤¸à¥à¤µà¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¤¸à¥à¤µà¥
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ

GyMMM ( MMM G y)

2008−02−05T18:30:30 = फ़र॰ à¤à¤¸à¥à¤µà¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = दिस॰ à¤à¤¸à¥à¤µà¥ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सित॰ à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ −10

GyMMMEd (E, d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 5 फ़र॰ 2008 à¤à¤¸à¥à¤µà¥
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22 दिस॰ 1995 à¤à¤¸à¥à¤µà¥
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15 सित॰ −10 à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ

GyMMMd (d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008 à¤à¤¸à¥à¤µà¥
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995 à¤à¤¸à¥à¤µà¥
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सित॰ −10 à¤à¤¸à¤¾−पà¥à¤°à¥à¤µ

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 5/2
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = फ़र॰
1995−12−22T09:05:02 = दिस॰
−0010−09−15T04:44:23 = सित॰

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 5 फ़र॰
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22 दिस॰
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15 सित॰

MMMMEd (E, d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 5 फ़रवरà¥
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22 दिसà¤à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15 सितà¤à¤¬à¤°

MMMMW-count-one ( MMM à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ W)

2008−02−05T18:30:30 = फ़र॰ à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 1
1995−12−22T09:05:02 = दिस॰ à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 3
−0010−09−15T04:44:23 = सित॰ à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 2

MMMMW-count-other ( MMM à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ W)

2008−02−05T18:30:30 = फ़र॰ à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 1
1995−12−22T09:05:02 = दिस॰ à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 3
−0010−09−15T04:44:23 = सित॰ à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 2

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़रवरà¥
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिसà¤à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सितà¤à¤¬à¤°

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़र॰
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिस॰
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सित॰

MMdd (dd/MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05/02
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15/9/−10

yMM (MM/y)

2008−02−05T18:30:30 = 02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = फ़र॰ 2008
1995−12−22T09:05:02 = दिस॰ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सित॰ −10

yMMMEd (E, d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤², 5 फ़र॰ 2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22 दिस॰ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15 सित॰ −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = फ़रवरॠ2008
1995−12−22T09:05:02 = दिसà¤à¤¬à¤° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सितà¤à¤¬à¤° −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 फ़र॰ 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 दिस॰ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सित॰ −10

yMMdd (dd/MM/y)

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ति1 2008
1995−12−22T09:05:02 = ति4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ति3 −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = पहलॠतिमाहॠ2008
1995−12−22T09:05:02 = à¤à¥à¤¥à¥ तिमाहॠ1995
−0010−09−15T04:44:23 = तà¥à¤¸à¤°à¥ तिमाहॠ−10

yw-count-one (Y à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ w)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 6
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 51
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 37

yw-count-other (Y à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ w)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 6
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 51
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¤¾ सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ 37

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (सà¥à¤®à¤µà¤¾à¤°)

SUPPORT

See DateTime::Locale.