DateTime::Locale::kea

NAME

DateTime::Locale::kea − Locale data examples for the Kabuverdianu (kea) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Kabuverdianu locale.

Days
Wide (format)

sigunda−fera
tersa−fera
kuarta−fera
kinta−fera
sesta−fera
sabadu
dumingu

Abbreviated (format)

sig
ter
kua
kin
ses
sab
dum

Narrow (format)

S
T
K
K
S
S
D

Wide (stand-alone)

sigunda−fera
tersa−fera
kuarta−fera
kinta−fera
sesta−fera
sábadu
dumingu

Abbreviated (stand-alone)

sig
ter
kua
kin
ses
sab
dum

Narrow (stand-alone)

S
T
K
K
S
S
D

Months
Wide (format)

Janeru
Febreru
Marsu
Abril
Maiu
Junhu
Julhu
Agostu
Setenbru
Otubru
Nuvenbru
Dizenbru

Abbreviated (format)

Jan
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Otu
Nuv
Diz

Narrow (format)

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Wide (stand-alone)

Janeru
Febreru
Marsu
Abril
Maiu
Junhu
Julhu
Agostu
Setenbru
Otubru
Nuvenbru
Dizenbru

Abbreviated (stand-alone)

Jan
Feb
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Otu
Nuv
Diz

Narrow (stand-alone)

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Quarters
Wide (format)

1º trimestri
2º trimestri
3º trimestri
4º trimestri

Abbreviated (format)

T1
T2
T3
T4

Narrow (format)

1
2
3
4

Wide (stand-alone)

1º trimestri
2º trimestri
3º trimestri
4º trimestri

Abbreviated (stand-alone)

T1
T2
T3
T4

Narrow (stand-alone)

1
2
3
4

Eras
Wide (format)

Antis di Kristu
Dispos di Kristu

Abbreviated (format)

AK
DK

Narrow (format)

AK
DK

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = tersa−fera, 5 di Febreru di 2008
1995−12−22T09:05:02 = sesta−fera, 22 di Dizenbru di 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sabadu, 15 di Setenbru di −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 di Febreru di 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 di Dizenbru di 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 di Setenbru di −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Feb 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Diz 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Set −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = tersa−fera, 5 di Febreru di 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = sesta−fera, 22 di Dizenbru di 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = sabadu, 15 di Setenbru di −10 04:44:23 UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 di Febreru di 2008 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 di Dizenbru di 1995 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 di Setenbru di −10 04:44:23 UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 Feb 2008 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 22 Diz 1995 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Set −10 04:44:23

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10 04:44

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = ter
1995−12−22T09:05:02 = ses
−0010−09−15T04:44:23 = sab

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = ter 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = ses 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = sab 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = ter 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = ses 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = sab 4:44:23 B

EHm (E, HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 18:30
1995−12−22T09:05:02 = ses, 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 04:44

EHms (E, HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = ses, 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 04:44:23

Ed (E, d)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 5
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15

Ehm (E, h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 6:30 pm
1995−12−22T09:05:02 = ses, 9:05 am
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 4:44 am

Ehms (E, h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 6:30:30 pm
1995−12−22T09:05:02 = ses, 9:05:02 am
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 4:44:23 am

Gy (y G)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 DK
1995−12−22T09:05:02 = 1995 DK
−0010−09−15T04:44:23 = −10 AK

GyMMM ( MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = Feb 2008 DK
1995−12−22T09:05:02 = Diz 1995 DK
−0010−09−15T04:44:23 = Set −10 AK

GyMMMEd (E, d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 5 Feb 2008 DK
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22 Diz 1995 DK
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15 Set −10 AK

GyMMMd (d MMM y G)

2008−02−05T18:30:30 = 5 Feb 2008 DK
1995−12−22T09:05:02 = 22 Diz 1995 DK
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Set −10 AK

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss (v))

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 (UTC)

Hmv (HH:mm (v))

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 (UTC)

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, dd/MM)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 05/02
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15/09

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = Feb
1995−12−22T09:05:02 = Diz
−0010−09−15T04:44:23 = Set

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = ter, 5 Feb
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22 Diz
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15 Set

MMMMEd (E, d ’di’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = ter, 5 di Febreru
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22 di Dizenbru
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15 di Setenbru

MMMMW-count-other (’week’ W ’of’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = week 1 of Febreru
1995−12−22T09:05:02 = week 3 of Dizenbru
−0010−09−15T04:44:23 = week 2 of Setenbru

MMMMd (d ’di’ MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 di Febreru
1995−12−22T09:05:02 = 22 di Dizenbru
−0010−09−15T04:44:23 = 15 di Setenbru

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 Feb
1995−12−22T09:05:02 = 22 Diz
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Set

MMdd (dd/MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05/02
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09

Md (dd/MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05/02
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 pm
1995−12−22T09:05:02 = 9 am
−0010−09−15T04:44:23 = 4 am

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 pm
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 am
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 am

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 pm
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 am
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 am

hmsv (h:mm:ss a (v))

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 pm (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 am (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 am (UTC)

hmv (h:mm a (v))

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 pm (UTC)
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 am (UTC)
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 am (UTC)

mmss (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (MM/y)

2008−02−05T18:30:30 = 02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09/−10

yMEd (E, dd/MM/y)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 05/02/2008
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15/09/−10

yMM (MM/y)

2008−02−05T18:30:30 = 02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09/−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = Feb 2008
1995−12−22T09:05:02 = Diz 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Set −10

yMMMEd (E, d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = ter, 5 Feb 2008
1995−12−22T09:05:02 = ses, 22 Diz 1995
−0010−09−15T04:44:23 = sab, 15 Set −10

yMMMM ( MMMM ’di’ y)

2008−02−05T18:30:30 = Febreru di 2008
1995−12−22T09:05:02 = Dizenbru di 1995
−0010−09−15T04:44:23 = Setenbru di −10

yMMMd (d MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 Feb 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 Diz 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 Set −10

yMd (dd/MM/y)

2008−02−05T18:30:30 = 05/02/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/09/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = T1 2008
1995−12−22T09:05:02 = T4 1995
−0010−09−15T04:44:23 = T3 −10

yQQQQ ( QQQQ ’di’ y)

2008−02−05T18:30:30 = 1º trimestri di 2008
1995−12−22T09:05:02 = 4º trimestri di 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 3º trimestri di −10

yw-count-other (’week’ w ’of’ Y)

2008−02−05T18:30:30 = week 6 of 2008
1995−12−22T09:05:02 = week 51 of 1995
−0010−09−15T04:44:23 = week 37 of −10

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (sigunda-fera)

SUPPORT

See DateTime::Locale.