DateTime::Locale::mr_IN

NAME

DateTime::Locale::mr_IN − Locale data examples for the Marathi India (mr−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Marathi India locale.

Days
Wide (format)

सà¥à¤®à¤µà¤¾à¤°
मà¤à¤à¤³à¤µà¤¾à¤°
बà¥à¤§à¤µà¤¾à¤°
à¤à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°
शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°
शनिवार
रविवार

Abbreviated (format)

सà¥à¤®
मà¤à¤à¤³
बà¥à¤§
à¤à¥à¤°à¥
शà¥à¤à¥à¤°
शनि
रवि

Narrow (format)

सà¥
मà¤
बà¥
à¤à¥
शà¥
श
र

Wide (stand-alone)

सà¥à¤®à¤µà¤¾à¤°
मà¤à¤à¤³à¤µà¤¾à¤°
बà¥à¤§à¤µà¤¾à¤°
à¤à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°
शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°
शनिवार
रविवार

Abbreviated (stand-alone)

सà¥à¤®
मà¤à¤à¤³
बà¥à¤§
à¤à¥à¤°à¥
शà¥à¤à¥à¤°
शनि
रवि

Narrow (stand-alone)

सà¥
मà¤
बà¥
à¤à¥
शà¥
श
र

Months
Wide (format)

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¥
à¤à¤à¤¸à¥à¤
सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤à¥à¤¬à¤°
नà¥à¤µà¥à¤¹à¥à¤à¤¬à¤°
डिसà¥à¤à¤¬à¤°

Abbreviated (format)

à¤à¤¾à¤¨à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¥
à¤à¤
सपà¥à¤à¥à¤
à¤à¤à¥à¤à¥
नà¥à¤µà¥à¤¹à¥à¤
डिसà¥à¤

Narrow (format)

à¤à¤¾
फà¥
मा
à¤
मà¥
à¤à¥
à¤à¥
à¤
स
à¤
नà¥
डि

Wide (stand-alone)

à¤à¤¾à¤¨à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¥
à¤à¤à¤¸à¥à¤
सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤à¥à¤¬à¤°
नà¥à¤µà¥à¤¹à¥à¤à¤¬à¤°
डिसà¥à¤à¤¬à¤°

Abbreviated (stand-alone)

à¤à¤¾à¤¨à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¥
à¤à¤
सपà¥à¤à¥à¤
à¤à¤à¥à¤à¥
नà¥à¤µà¥à¤¹à¥à¤
डिसà¥à¤

Narrow (stand-alone)

à¤à¤¾
फà¥
मा
à¤
मà¥
à¤à¥
à¤à¥
à¤
स
à¤
नà¥
डि

Quarters
Wide (format)

पà¥à¤°à¤¥à¤® तिमाहà¥
दà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¯ तिमाहà¥
तà¥à¤¤à¥à¤¯ तिमाहà¥
à¤à¤¤à¥à¤°à¥à¤¥ तिमाहà¥

Abbreviated (format)

ति१
ति२
ति३
ति४

Narrow (format)

१
२
३
४

Wide (stand-alone)

पà¥à¤°à¤¥à¤® तिमाहà¥
दà¥à¤µà¤¿à¤¤à¥à¤¯ तिमाहà¥
तà¥à¤¤à¥à¤¯ तिमाहà¥
à¤à¤¤à¥à¤°à¥à¤¥ तिमाहà¥

Abbreviated (stand-alone)

ति१
ति२
ति३
ति४

Narrow (stand-alone)

१
२
३
४

Eras
Wide (format)

à¤à¤¸à¤µà¥à¤¸à¤¨à¤ªà¥à¤°à¥à¤µ
à¤à¤¸à¤µà¥à¤¸à¤¨

Abbreviated (format)

à¤. स. पà¥.
à¤. स.

Narrow (format)

à¤. स. पà¥.
à¤. स.

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³à¤µà¤¾à¤°, 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥, 2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°, 22 डिसà¥à¤à¤¬à¤°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनिवार, 15 सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°, −10

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤à¤¬à¤°, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°, −10

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤, −10

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 म.à¤. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 म.पà¥. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 म.पà¥. UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 म.à¤. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 म.पà¥. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 म.पà¥. UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 म.पà¥.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 म.पà¥.

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³à¤µà¤¾à¤°, 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥, 2008 रà¥à¤à¥ 6:30:30 म.à¤. UTC
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°à¤µà¤¾à¤°, 22 डिसà¥à¤à¤¬à¤°, 1995 रà¥à¤à¥ 9:05:02 म.पà¥. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = शनिवार, 15 सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°, −10 रà¥à¤à¥ 4:44:23 म.पà¥. UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥, 2008 रà¥à¤à¥ 6:30:30 म.à¤. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤à¤¬à¤°, 1995 रà¥à¤à¥ 9:05:02 म.पà¥. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°, −10 रà¥à¤à¥ 4:44:23 म.पà¥. UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥, 2008, 6:30:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤, 1995, 9:05:02 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤, −10, 4:44:23 म.पà¥.

Short

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/08, 6:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/95, 9:05 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10, 4:44 म.पà¥.

Available Formats
Bh (B h)

2008−02−05T18:30:30 = B 6
1995−12−22T09:05:02 = B 9
−0010−09−15T04:44:23 = B 4

Bhm (B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44

Bhms (B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = B 4:44:23

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = शनि

EBhm (E B h:mm)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³ B 6:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° B 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = शनि B 4:44

EBhms (E B h:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³ B 6:30:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° B 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = शनि B 4:44:23

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³ 18:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³ 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 मà¤à¤à¤³
1995−12−22T09:05:02 = 22 शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 शनि

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³ 6:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44 म.पà¥.

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³ 6:30:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05:02 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44:23 म.पà¥.

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = à¤. स. 2008
1995−12−22T09:05:02 = à¤. स. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¤. स. पà¥. −10

GyMMM ( MMM G y)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥ à¤. स. 2008
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤ à¤. स. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सपà¥à¤à¥à¤ à¤. स. पà¥. −10

GyMMMEd (E, d MMM, G y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³, 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥, à¤. स. 2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22 डिसà¥à¤, à¤. स. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15 सपà¥à¤à¥à¤, à¤. स. पà¥. −10

GyMMMd (d MMM, G y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥, à¤. स. 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤, à¤. स. 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤, à¤. स. पà¥. −10

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (H:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44

Hms (H:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (E, d/M)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³, 5/2
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15/9

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = सपà¥à¤à¥à¤

MMMEd (E, d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³, 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22 डिसà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15 सपà¥à¤à¥à¤

MMMMW-count-one ( MMM à¤à¤¾ W रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥ à¤à¤¾ 1 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤ à¤à¤¾ 3 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = सपà¥à¤à¥à¤ à¤à¤¾ 2 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾

MMMMW-count-other ( MMM à¤à¤¾ W रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥ à¤à¤¾ 1 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤ à¤à¤¾ 3 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = सपà¥à¤à¥à¤ à¤à¤¾ 2 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾

MMMMd (d MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤°

MMMd (d MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤

MMdd (dd-MM)

2008−02−05T18:30:30 = 05−02
1995−12−22T09:05:02 = 22−12
−0010−09−15T04:44:23 = 15−09

Md (d/M)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2
1995−12−22T09:05:02 = 22/12
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 9 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 4 म.पà¥.

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 म.पà¥.

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 म.à¤.
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 म.पà¥.
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 म.पà¥.

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 म.à¤. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 म.पà¥. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 म.पà¥. UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 म.à¤. UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 म.पà¥. UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 म.पà¥. UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 9/−10

yMEd (E, d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³, 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15/9/−10

yMM (MM-y)

2008−02−05T18:30:30 = 02−2008
1995−12−22T09:05:02 = 12−1995
−0010−09−15T04:44:23 = 09−−10

yMMM ( MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सपà¥à¤à¥à¤ −10

yMMMEd (E, d, MMM y)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¤à¤³, 5, फà¥à¤¬à¥à¤°à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°, 22, डिसà¥à¤ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = शनि, 15, सपà¥à¤à¥à¤ −10

yMMMM ( MMMM y)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤°à¥ 2008
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤à¤¬à¤° 1995
−0010−09−15T04:44:23 = सपà¥à¤à¥à¤à¤¬à¤° −10

yMMMd (d MMM, y)

2008−02−05T18:30:30 = 5 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥, 2008
1995−12−22T09:05:02 = 22 डिसà¥à¤, 1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15 सपà¥à¤à¥à¤, −10

yMd (d/M/y)

2008−02−05T18:30:30 = 5/2/2008
1995−12−22T09:05:02 = 22/12/1995
−0010−09−15T04:44:23 = 15/9/−10

yQQQ ( QQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = ति१ 2008
1995−12−22T09:05:02 = ति४ 1995
−0010−09−15T04:44:23 = ति३ −10

yQQQQ ( QQQQ y)

2008−02−05T18:30:30 = पà¥à¤°à¤¥à¤® तिमाहॠ2008
1995−12−22T09:05:02 = à¤à¤¤à¥à¤°à¥à¤¥ तिमाहॠ1995
−0010−09−15T04:44:23 = तà¥à¤¤à¥à¤¯ तिमाहॠ−10

yw-count-one (Y à¤à¤¾ w रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¤¾ 6 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¤¾ 51 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¤¾ 37 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾

yw-count-other (Y à¤à¤¾ w रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¤¾ 6 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¤¾ 51 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¤¾ 37 रा à¤à¤ à¤µà¤¡à¤¾

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (रविवार)

SUPPORT

See DateTime::Locale.