DateTime::Locale::ne_IN

NAME

DateTime::Locale::ne_IN − Locale data examples for the Nepali India (ne−IN) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Nepali India locale.

Days
Wide (format)

सà¥à¤®à¤¬à¤¾à¤°
मà¤à¥à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°
बà¥à¤§à¤¬à¤¾à¤°
बिहिबार
शà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°
शनिबार
à¤à¤à¤¤à¤¬à¤¾à¤°

Abbreviated (format)

सà¥à¤®
मà¤à¥à¤à¤²
बà¥à¤§
बिहि
शà¥à¤à¥à¤°
शनि
à¤à¤à¤¤

Narrow (format)

सà¥
म
बà¥
बि
शà¥
श
à¤

Wide (stand-alone)

सà¥à¤®à¤¬à¤¾à¤°
मà¤à¥à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°
बà¥à¤§à¤¬à¤¾à¤°
बिहिबार
शà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°
शनिबार
à¤à¤à¤¤à¤¬à¤¾à¤°

Abbreviated (stand-alone)

सà¥à¤®
मà¤à¥à¤à¤²
बà¥à¤§
बिहि
शà¥à¤à¥à¤°
शनि
à¤à¤à¤¤

Narrow (stand-alone)

सà¥
म
बà¥
बि
शà¥
श
à¤

Months
Wide (format)

à¤à¤¨à¤µà¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤
सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤à¥à¤¬à¤°
नà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°

Abbreviated (format)

à¤à¤¨à¤µà¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤
सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤à¥à¤¬à¤°
नà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°

Narrow (format)

à¤à¤¨
फà¥à¤¬
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²
à¤à¤
सà¥à¤ª
à¤à¤à¥à¤à¥
नà¥à¤à¥
डिसà¥

Wide (stand-alone)

à¤à¤¨à¤µà¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤
सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤à¥à¤¬à¤°
नà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°

Abbreviated (stand-alone)

à¤à¤¨à¤µà¤°à¥
फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤²
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²à¤¾à¤
à¤à¤à¤¸à¥à¤
सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
à¤à¤à¥à¤à¥à¤¬à¤°
नà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°
डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°

Narrow (stand-alone)

à¤à¤¨
फà¥à¥à¤¬
मारà¥à¤
à¤à¤ªà¥à¤°
मà¥
à¤à¥à¤¨
à¤à¥à¤²
à¤à¤
सà¥à¤ª
à¤à¤à¥à¤à¥
नà¥à¤à¥
डिसà¥

Quarters
Wide (format)

पहिलॠसतà¥à¤°
दà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
तà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
à¤à¥à¤¥à¥ सतà¥à¤°

Abbreviated (format)

पहिलॠसतà¥à¤°
दà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
तà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
à¤à¥à¤¥à¥ सतà¥à¤°

Narrow (format)

१
२
३
४

Wide (stand-alone)

पहिलॠसतà¥à¤°
दà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
तà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
à¤à¥à¤¥à¥ सतà¥à¤°

Abbreviated (stand-alone)

पहिलॠसतà¥à¤°
दà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
तà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°
à¤à¥à¤¥à¥ सतà¥à¤°

Narrow (stand-alone)

१
२
३
४

Eras
Wide (format)

à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ
सनà¥

Abbreviated (format)

à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ
सनà¥

Narrow (format)

à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ
सनà¥

Date Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5, मà¤à¥à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤°
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22, शà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15, शनिबार

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15

Short

2008−02−05T18:30:30 = 08/2/5
1995−12−22T09:05:02 = 95/12/22
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15

Time Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Short

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Datetime Formats
Full

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5, मà¤à¥à¤à¤²à¤¬à¤¾à¤° 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22, शà¥à¤à¥à¤°à¤¬à¤¾à¤° 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15, शनिबार 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Long

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

Medium

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5, 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22, 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15, 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Short

2008−02−05T18:30:30 = 08/2/5, 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 95/12/22, 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = −10/9/15, 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Available Formats
Bh (h B)

2008−02−05T18:30:30 = 6 B
1995−12−22T09:05:02 = 9 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = शनि

EBhm (E h:mm B)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤² 6:30 B
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05 B
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤² 6:30:30 B
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05:02 B
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44:23 B

EHm (E HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤² 18:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤² 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 04:44:23

Ed (d E)

2008−02−05T18:30:30 = 5 मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = 22 शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 15 शनि

Ehm (E h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤² 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Ehms (E h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = मà¤à¥à¤à¤² 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = शà¥à¤à¥à¤° 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = शनि 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

Gy (G y)

2008−02−05T18:30:30 = सनॠ2008
1995−12−22T09:05:02 = सनॠ1995
−0010−09−15T04:44:23 = à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ −10

GyMMM (G y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = सनॠ2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = सनॠ1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°

GyMMMEd (G y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = सनॠ2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5, मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = सनॠ1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22, शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15, शनि

GyMMMd (G y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = सनॠ2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = सनॠ1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = à¤à¤¸à¤¾ पà¥à¤°à¥à¤µ −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15

H ( HH )

2008−02−05T18:30:30 = 18
1995−12−22T09:05:02 = 09
−0010−09−15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

2008−02−05T18:30:30 = 18:30 UTC
1995−12−22T09:05:02 = 09:05 UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

2008−02−05T18:30:30 = 2
1995−12−22T09:05:02 = 12
−0010−09−15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05, मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = 12−22, शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15, शनि

MMM ( LLL )

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°

MMMEd ( MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5, मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22, शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15, शनि

MMMMW-count-one ( MMMM à¤à¥ W हपà¥à¤¤à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ à¤à¥ 1 हपà¥à¤¤à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° à¤à¥ 3 हपà¥à¤¤à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° à¤à¥ 2 हपà¥à¤¤à¤¾

MMMMW-count-other ( MMMM à¤à¥ W हपà¥à¤¤à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ à¤à¥ 1 हपà¥à¤¤à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° à¤à¥ 3 हपà¥à¤¤à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° à¤à¥ 2 हपà¥à¤¤à¤¾

MMMMd ( MMMM d)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15

MMMd ( MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15

Md (MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 02−05
1995−12−22T09:05:02 = 12−22
−0010−09−15T04:44:23 = 09−15

d (d)

2008−02−05T18:30:30 = 5
1995−12−22T09:05:02 = 22
−0010−09−15T04:44:23 = 15

h (h a)

2008−02−05T18:30:30 = 6 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

hm (h:mm a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

hms (h:mm:ss a)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨

hmsv (h:mm:ss a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05:02 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44:23 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

hmv (h:mm a v)

2008−02−05T18:30:30 = 6:30 à¤à¤ªà¤°à¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
1995−12−22T09:05:02 = 9:05 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC
−0010−09−15T04:44:23 = 4:44 पà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤¹à¥à¤¨ UTC

ms (mm:ss)

2008−02−05T18:30:30 = 30:30
1995−12−22T09:05:02 = 05:02
−0010−09−15T04:44:23 = 44:23

y (y)

2008−02−05T18:30:30 = 2008
1995−12−22T09:05:02 = 1995
−0010−09−15T04:44:23 = −10

yM (y−MM)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09

yMEd (y−MM-dd, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05, मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22, शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15, शनि

yMMM (y MMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°

yMMMEd (y MMM d, E)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5, मà¤à¥à¤à¤²
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22, शà¥à¤à¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15, शनि

yMMMM (y MMMM )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤°

yMMMd (y MMM d)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 फà¥à¤¬à¥à¤°à¥à¤à¤°à¥ 5
1995−12−22T09:05:02 = 1995 डिसà¥à¤®à¥à¤¬à¤° 22
−0010−09−15T04:44:23 = −10 सà¥à¤ªà¥à¤à¥à¤®à¥à¤¬à¤° 15

yMd (y−MM-dd)

2008−02−05T18:30:30 = 2008−02−05
1995−12−22T09:05:02 = 1995−12−22
−0010−09−15T04:44:23 = −10−09−15

yQQQ (y QQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 पहिलॠसतà¥à¤°
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¥à¤¥à¥ सतà¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10 तà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°

yQQQQ (y QQQQ )

2008−02−05T18:30:30 = 2008 पहिलॠसतà¥à¤°
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¥à¤¥à¥ सतà¥à¤°
−0010−09−15T04:44:23 = −10 तà¥à¤¸à¥à¤°à¥ सतà¥à¤°

yw-count-one (Y à¤à¥ w हपà¥à¤¤à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¥ 6 हपà¥à¤¤à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¥ 51 हपà¥à¤¤à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¥ 37 हपà¥à¤¤à¤¾

yw-count-other (Y à¤à¥ w हपà¥à¤¤à¤¾)

2008−02−05T18:30:30 = 2008 à¤à¥ 6 हपà¥à¤¤à¤¾
1995−12−22T09:05:02 = 1995 à¤à¥ 51 हपà¥à¤¤à¤¾
−0010−09−15T04:44:23 = −10 à¤à¥ 37 हपà¥à¤¤à¤¾

Miscellaneous
Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

7 (à¤à¤à¤¤à¤¬à¤¾à¤°)

SUPPORT

See DateTime::Locale.